среда, 26 апреля 2017 г.

Навігатор читання 10 правдивих книг про війну

Є книги, які необхідно читати, перечитувати, дбайливо зберігати, показувати дітям. Це книги про події Другої світової війни, про заплямовані кров'ю сторінки нашої історії. Головне - це книги про людей, таких самих, як ми, але яким випало жити в недобрі часи. Живу пам'ять війни необхідно зберегти. Хоча б для того, щоб таке більше ніколи не повторилося.
Довженко, О.П. Україна в огні / О. Довженко. — Х. : Фоліо, 2010. - 351с.
Розповідає правду про народ і його біду, про палаючу в вогненному кільці між двох імперій Україну. У творі не має піднесеного пафосу, оспівування тріумфального рyxy Червоної Армії. Коли читаєш, стає страшно від тих злочинів, які творили німці на нашій землі, стає страшно від того зла, яке робили самі українці, зраджуючи себе і свою Батьківщину. Але все це – неприхована правда війни, неприхована правда історії українського народу.
Васильев, Б. Л. В списках не значился / Б. Васильев. — М.: Детская литература, 1986.
Борис Васильєв вмів говорити про війну, як ніхто інший. Кожне його слово проникає до глибини душі, тому що його книги справжні. Історія останнього захисника Брестської фортеці не виняток. Це роман про любов, про героїзм простої людини, яка перемогла у своїй війні - «смертю смерть подолавши».
Симонов, К. М. Живые и мертвые / К. Симонов. — Москва: АСТ, 2004. — 509 с. 
Грандіозна епопея Симонова охоплює часовий проміжок з червня 1941 року по липень 1944 року. Одна з найбільш вражаючих книг про Другу світову війну, трилогія нікого не залишає байдужим. Симонов пише про події тих років просто, прямо і чесно - і від цього тільки страшніше.
Франк А. Убежище. Дневник в письмах / А. Франк. – Москва: Текст: Книжники, 2015. – 344 с.
Анна Франк народилася в 1929 році. А померла у концтаборі, коли їй було всього 15 років. Її щоденник, який вона вела в Амстердамі, ховаючись з сім'єю від нацистів, став відомий всьому світу. Це голос звичайної дівчинки, яка вела щоденник, щоб розповісти про свої почуття, але перетворила його в одне з страшних свідчень війни.
Гроссман, В. С. Жизнь и судьба / В. С. Гроссман. – М. : Вагриус : Аграф, 1998. – 652 с.
Це - «Війна і мир» ХХ століття, книга, що збиває з ніг, правдива від першої до останньої сторінки. Та сама, яка поведе тебе по всіх колах пекла війни і змусить пройти їх, не закриваючи очі ні на секунду. А потім вона покаже тобі людей - живих, справжніх, таких же як ти. І в цьому пеклі вони як і раніше будуть любити, мріяти, сподіватися і боротися за краще майбутнє.
Адамович, А. Блокадная книга / А. Адамович, Д. Гранин. - Санкт-Петербург : Лениздат : Команда А, 2013. – 541 с.
Книгу про блокаду Ленінграда самі автори назвали «епопеєю людських страждань». Це - документи, щоденники, спогади очевидців. Це - твір про силу духу, про те, що допомагало людям залишитися людьми, перебуваючи в нелюдських обставинах.
Бондарев, Ю. В. Горячий снег / Ю. В. Бондарев. - Москва: Эксмо, 2011. - 637 с.
Чесна розповідь про битву на Сталінградському фронті, написана її учасником. Все починається з першого бою лейтенанта Юрія Бондарева - свідка, а потім класика військової прози. Артилерійський розрахунок перегороджує шлях ворожим танкам під Сталінградом. Хлопці стоять на смерть. Від них залежить результат не тільки самої кривавої битви, але в підсумку і всієї війни.
Быков, В. В. Альпийская баллада : пер. с бел. / В. В. Быков. – М. : Молодая гвардия, 1979. – 288 с.
Любов і війна - чи можна уявити собі ще більш несумісні поняття? Але людина завжди залишається людиною, і біля підніжжя Альп народжується любов простого білоруського хлопця Івана і італійки Джулії, які втекли з концтабору. Любов, яка підживлюється бажанням свободи і яку так скоро і безжально обриває війна.
Алексиевич С.А. У войны не женское лицо / С.А. Алексиевич. — М.: Время, 2008. — 414 с.
У війни немає обличчя - ні жіночого, ні якого-небудь ще. Проте книга Алексієвич, що показує війну очима жінок, є однією з найзнаменитіших у світі. Вона наповнена болем від першої до останньої сторінки. Після неї сама думка про війну здається абсурдною і божевільної. І дуже хочеться жити.
Ремарк Э. М. Время жить и время умирать / Э. М. Ремарк ; пер. И. Горкина. - М. : Аурика, 1995. - 509 с.
Це історія німецького солдата Ернста Гребера, який усвідомлює, що не хоче бути бездумним гвинтиком військової машини. Який бачить позаду лише пекло випалених країн, а попереду - бруд і кров війни. Який розуміє, що «часу вмирати» немає кінця, і хоче, щоб настав «час жити». Але чи настане він?

Навигатор чтения "10 правдивых книг про войну"

Есть книги, которые необходимо читать, перечитывать, бережно хранить, показывать детям. Это книги о событиях Второй мировой войны, о запятнанных кровью страницах нашей истории. Главное — это книги о людях, таких же, как мы, которым выпало жить в недобрые времена. Живую память войны необходимо сохранить. Хотя бы для того, чтобы такое больше никогда не повторилось.
Ремарк Э. М. Время жить и время умирать / Э. М. Ремарк ; пер. И. Горкина. - М. : Аурика, 1995. - 509 с.
         Это история немецкого солдата Эрнста Гребера, который осознает, что не хочет быть бездумным винтиком военной машины. Который видит позади лишь ад выжженных стран, а впереди — грязь и кровь войны. Который понимает, что «времени умирать» нет конца, и хочет, чтобы наступило «время жить». Но наступит ли оно?
Довженко, О.П. Україна в огні / О. Довженко. — Х. : Фоліо, 2010. - 351с.
Рассказывает правду о народе и его беде, о горящей в огненном кольце между двух империй Украине. В произведении нет возвышенного пафоса, воспевания триумфального шевствия Красной Армии. Когда читаешь, становится страшно от тех преступлений, которые творили немцы на нашей земле, становится страшно от того зла, которое делали сами украинцы, предавая себя и свою Родину. Но все это - неприкрытая правда войны, нескрываемая правда истории украинского народа.
Васильев, Б. Л. В списках не значился / Б. Васильев. — М.: Детская литература, 1986.
         Борис Васильев умел говорить о войне, как никто другой. Каждое его слово проникает до глубины души, потому что его книги настоящие. История последнего защитника Брестской крепости не исключение. Это роман о любви, о героизме простого человека, который победил в своей войне — «смертию смерть поправ».   
Симонов, К. М. Живые и мертвые / К. Симонов. — Москва: АСТ, 2004. — 509 с. 
Грандиозная эпопея Симонова охватывает временной промежуток с июня 1941-го по июль 1944 года. Одна из самых впечатляющих книг о Второй мировой войне, трилогия никого не оставляет равнодушным. Симонов пишет о событиях тех лет просто, прямо и честно — и от этого только страшнее.
Франк А. Убежище. Дневник в письмах / А. Франк. – Москва: Текст: Книжники, 2015. – 344 с.
Анна Франк родилась в 1929 году. А умерла в концлагере, когда ей было всего 15 лет. Ее дневник, который она вела в Амстердаме, прячась с семьей от нацистов, стал известен всему миру. Это голос обычной девочки, которая вела дневник, чтобы рассказать о своих чувствах, но превратила его в одно из жутких свидетельств войны.
 Гроссман, В. С. Жизнь и судьба / В. С. Гроссман. – М. : Вагриус : Аграф, 1998. – 652 с.
         Это — «Война и мир» ХХ века, оглушительная книга, сбивающая с ног, правдивая от первой до последней страницы. Та самая, которая поведет тебя по всем кругам ада войны и заставит пройти их, не закрывая глаза ни на секунду. А потом она покажет тебе людей — живых, настоящих, таких же как ты. И в этом аду они по-прежнему будут любить, мечтать, надеяться и бороться за лучшее будущее.
Адамович, А. Блокадная книга / А. Адамович, Д. Гранин. - Санкт-Петербург : Лениздат : Команда А, 2013. – 541 с.
Книгу о блокаде Ленинграда сами авторы назвали «эпопеей человеческих страданий». Это — документы, дневники, воспоминания очевидцев. Это — произведение о силе духа, о том, что помогало людям остаться людьми, пребывая в нечеловеческих обстоятельствах.
Бондарев, Ю. В. Горячий снег/ Ю. В. Бондарев. - Москва: Эксмо, 2011. - 637с.
         Честный рассказ о битве на Сталинградском фронте, написанный ее участником. Все начинается с первого боя лейтенанта Юрия Бондарева — свидетеля, а затем классика военной прозы. Артиллерийский расчет преграждает путь вражеским танкам под Сталинградом. Ребята стоят насмерть. От них зависит исход не только самой кровавой битвы, но в итоге и всей войны.
Быков, В. В. Альпийская баллада : пер. с бел. / В. В. Быков. – М. : Молодая гвардия, 1979. – 288 с.
Любовь и война — можно ли представить себе еще более несовместимые понятия? Но человек всегда остается человеком, и у подножия Альп рождается любовь простого белорусского парня Ивана и итальянки Джулии, бежавших из концлагеря. Любовь, которая подпитывается желанием свободы и которую так скоро и безжалостно обрывает война.
Алексиевич С.А. У войны не женское лицо / С.А. Алексиевич. — М. : Время, 2008. — 414 с.
         У войны нет лица — ни женского, ни какого-либо еще. Тем не менее книга Алексиевич, показывающая войну глазами женщин, является одной из самых знаменитых в мире. Она наполнена болью от первой до последней страницы. После нее сама мысль о войне кажется абсурдной и безумной. И очень хочется жить.